top of page

HR prosesser

 

Om du trenger bistand til konkrete personalrelaterte oppgaver, bistår HRC deg gjerne. 

 

Rekruttering og onboarding.

Personalhåndbok og vedlikehold.

Medarbeidersamtaler og - undersøkelser samt oppfølgingen av disse.

Kompetansekartlegging og - bygging.

Sykefraværsoppfølging.

Personalsaker og offboarding.

Ta kontakt nå, så hjelper jeg deg.

OM HRC 2.jpeg
bottom of page